Formace form and function in architecture

MIKRODŮM

ŠETRNÁ STŘECHA NAD HLAVOU · pro mladé lidi, kteří touží po samostatném bydlení · pro rodiče, jejichž děti odešly a oni se ocitli v příliš velkém, ekonomicky náročném domě · pro lidi v nouzi, kteří přišli o bydlení vlivem přírodní katastrofy, či jinak · pro obce poskytující podporu mladým rodinám formou startovních bytů, · občanům v tísnivé situaci poskytující přechodné bydliště, · možnost pro chráněné bydlení · systém pro SOS vesničky · řešení pro sociálně vyloučené lokality

Co je to nízkoenergetický dům

Každý dům spotřebovává na svůj provoz určité množství energie. Topení, svícení, ohřev teplé vody, příprava jídla, větrání, klimatizace - to jsou jen některé z mnoha činností, jimž musíme dodávat energii.